დგუშის დაზიანების ფორმა და ჰიდრავლიკური ამომრთველის მიზეზი?

1. დგუშის დაზიანების ძირითადი ფორმები:

(1) ზედაპირული ნაკაწრები;

(2) დგუში გატეხილია;

(3) ხდება ბზარები და ჩხვლეტა

news (1)

2. რა არის დგუშის დაზიანების მიზეზები?

news (2)

(1) ჰიდრავლიკური ზეთი არ არის სუფთა

თუ ზეთი შერეულია მინარევებით, მას შემდეგ რაც ეს მინარევები შეიტანება დგუშიდან და ცილინდრიდან, ეს გამოიწვევს დგუშის დაძაბვას. ამ შემთხვევაში წარმოქმნილ დაძაბულობას აქვს შემდეგი მახასიათებლები: ზოგადად იქნება ღარები 0,1 მმ-ზე მეტი სიღრმით, ხოლო რიცხვი მცირეა, ხოლო სიგრძე უდრის დგუშის დარტყმას. მომხმარებელს ვურჩევთ რეგულარულად შეამოწმონ და შეცვალონ ექსკავატორის ჰიდრავლიკური ზეთი

(2) დგუშსა და ბალონს შორის უფსკრული ძალიან მცირეა

ეს სიტუაცია ხშირად ხდება ახალი დგუშის შეცვლისას. თუ დგუშსა და ცილინდრს შორის უფსკრული ძალიან მცირეა, ადვილია დაძაბულობის გამოწვევა, როდესაც ხარვეზი იცვლება ზეთის ტემპერატურის მუშაობის დროს. მისი შეფასების მახასიათებლებია: დაწევის ნიშნის სიღრმე მცირეა, ფართობი დიდია და მისი სიგრძე დაახლოებით უდრის დგუშის დარტყმას. მიზანშეწონილია, რომ მომხმარებელმა მოძებნოს პროფესიონალი ოსტატი, რომ შეცვალოს იგი, ხოლო ტოლერანტობის ხარვეზი უნდა იყოს შესაფერისი დიაპაზონის ფარგლებში

(3) დგუშისა და ბალონის სიმტკიცე დაბალია

მოძრაობის დროს დგუში ექვემდებარება გარე ძალას, დგუშისა და ბალონის ზედაპირის სიმტკიცე დაბალია, რაც მიდრეკილებაა დაძაბვისკენ. მისი მახასიათებლებია: არაღრმა სიღრმე და დიდი ფართობი

(4) საპოხი სისტემის უკმარისობა

ჰიდრავლიკური ამომრთველის დგუშის საპოხი სისტემა გაუმართავია, დგუშის რგოლი არ არის საკმარისად შეზეთული და არ არის ჩამოყალიბებული დამცავი ზეთის ფილმი, რის შედეგადაც ხდება მშრალი ხახუნის მიზეზი, რაც იწვევს ჰიდრავლიკური ამომრთველის დგუშის რგოლის გატეხვა

თუ დგუში დაზიანებულია, გთხოვთ დაუყოვნებლივ შეცვალოთ იგი ახალი დგუშით.


საფოსტო დრო: 26 თებერვალი -21 თებერვალი