კორპორატიული კულტურა

Team

ნიჭიერი იდეა

ადამიანებზე ორიენტირებული ხალხი აქ შეუძლია საუკეთესოდ გამოიყენოს საკუთარი ნიჭი

ხარისხის იდეა

სტანდარტული პირველი, მომხმარებლის კმაყოფილება სამუდამოდ

განვითარების იდეა

ინოვაციური სინერგია , მდგრადი განვითარება

ტალანტების კარიერული აღზრდა, გარემოსთან ნიჭის შეგროვება, მექანიზმებით ნიჭის მოტივაცია და ტალანტის უზრუნველყოფა პოლიტიკით;

სწორი ადამიანების სწორ პოზიციებზე განთავსება, სწორი ადამიანების სწორად შესრულება; საკუთარი თავის მიღება, როგორც პირველი პასუხისმგებელი პირი პრობლემაზე, ყველა ღონეს ხმარობს პრობლემის გადასაჭრელად და პრობლემის შედეგებზე დროული უკუკავშირის მიწოდებას;

მკაცრად იცავს ინდუსტრიის სტანდარტებს, მკაცრად აკონტროლებს წარმოების პროცესს და ექსპლუატაციის სპეციფიკაციებს;

მომხმარებლები პირველ რიგში, მომხმარებელთა კმაყოფილების მიღებას მიზნის მისაღწევად, კომპანიის ბრენდის ეფექტის გაფართოებას; ინოვაციების მიღება, როგორც მამოძრავებელი ძალა გადარჩება ხარისხით, ეძებს მოგებას მომსახურებით;

organizational-structure